گفت و گو با مدیر، مسئولان و دانش آموزان مدارس ده گانه

۴۰ مصاحبه برای آشنایی با مدارس علامه طباطبایی

با شروع سال تحصیلی ۱۴۰۳-۱۴۰۲، مدیران و مسئولان آموزشی و فرهنگی مدارس ده گانه علامه طباطبایی در گفت و گوهای جداگانه با وب سایت مجتمع علامه طباطبایی (www.alameh.ir) اهداف و برنامه های واحد آموزشی خود را در سال جاری بیان کردند.

ضمن اینکه نظرات برخی دانش آموزان هر واحد آموزشی درباره تحصیل در مدارس علامه طباطبایی و برنامه های مدرسه، در گزارش های جداگانه ای، در وب سایت مجتمع، منتشر شده است.

متقاضیان ثبت نام مدارس ابتدایی علامه طباطبایی- واحدهای پسرانه نیاوران، پاسداران و دخترانه تهرانپارس، مدارس پسرانه دوره اول علامه طباطبایی- واحدهای میرداماد، آبشناسان، فرمانیه، گلستان و پاسداران، مدارس دوره دوم علامه طباطبایی واحدهای شریعتی و فرمانیه، می توانند با مراجعه به لینک های زیر و مطالعه مطالب آن، اطلاعات خود را درباره واحد آموزشی مورد علاقه شان تکمیل و روند ثبت نام را دقیق تر پیگیری نمایند.

 دبیرستان دوره اول علامه طباطبایی – واحد میرداماد

دبیرستان دوره اول علامه طباطبایی – واحد آبشناسان

دبیرستان دوره اول علامه طباطبایی واحد فرمانیه

دبیرستان دوره اول علامه طباطبایی واحد گلستان

دبیرستان دوره اول علامه طباطبایی واحد پاسداران

دبیرستان دوره دوم علامه طباطبایی واحد شریعتی

دبیرستان دوره دوم علامه طباطبایی واحد فرمانیه

پیش دبستان و دبستان پسرانه علامه طباطبایی واحد نیاوران

پیش دبستان و دبستان پسرانه علامه طباطبایی واحد پاسداران:

پیش دبستان و دبستان دخترانه علامه طباطبایی واحد تهرانپارس

 

اخبار پیشنهادی