پیش دبستان و دبستان پسرانه پاسداران ؛ مدرسه ای برای زندگی و بازی

«مدرسه زندگی» شعار اصلی پیش دبستان و دبستان پسرانه پاسداران علامه طباطبایی است. پاسدارانی ها در «مدرسه زندگی» در فضایی شاد و پرنشاط درس می خوانند. تحصیل در چنین فضایی، «شوق یادگیری» را در آنها تقویت می کند.

«هادی ربیعی» با سال ها تجربه در واحدهای مختلف مجتمع، از جمله سابقه مدیریت دبستان واحد نیاوران، در کنار کادر آموزشی و فرهنگی دغدغه مندش، راهبری اهداف و برنامه های این واحد آموزشی را بر عهده دارد.

«توجه به مهارت ها و توانایی های فردی» دانش آموزان از مهمترین رویکردهای آموزشی دبستان پسرانه واحد پاسداران است. فعالیت های گروهی هم، زمینه بروز استعداد دانش آموزان در مهارت های مختلف را فراهم می کند.

آموزش در پیش دبستان و دبستان علامه طباطبایی- واحد پاسداران، همراه با «بازی های هدفمند» و «مهارت محور» انجام می شود. کلاس های فوق برنامه مهارت های زندگی، فبک (فلسفه برای کودکان)، پژوهش و زبان انگلیسی از دیگر برنامه های آموزشی واحد پاسداران است. کلاس های فبک روحیه پرسشگری را در دانش آموزان تقویت می کند.

«اندیشه ورزی» و «پرورش فکر» دانش آموزان، از اهداف اصلی تشکیل این کلاس برای پاسدارانی ها است.

آدرس : پاسداران، میدان هروی، خیابان وفا منش، کوچه مظفریان، پلاک ۱۹

تلفن : ۲۶۷۵۹۸۳۰ – ۲۲۹۳۰۶۸۴