تمرین عملی مهارت ها در کلاس درس پاسدارانی ها

آموزش مهارت های زندگی، هدف ما در طول شش سال تحصیل دانش آموزان در مقطع دبستان است.
در پیش دبستان و دبستان واحد پاسداران آموزش مهارت های زندگی، فقط منحصر به این کلاس ها نیست. پاسدارانی ها در کلاس های درسی هم این مهارت ها را به صورت عملی تمرین می کنند.موضوعات مهم کلاس های مهارت زندگی در کلاس های درسی دیگر دانش آموز تاثیرگذار است.بنابراین آموزگاران واحد پاسداران علاوه بر رشته تخصصی شان، با مباحث درس مهارت های زندگی هم آشنا هستند.
برای اینکه شوق یادگیری دانش آموزان دبستانی تقویت شود، باید ابتدا اعتماد به نفس آن ها را تقویت کنیم. ما برای تقویت اعتماد به نفس و در نتیجه، رشد اجتماعی بچه ها به مهارت ها و توانایی های فردی آنها توجه می کنیم و بعد از به رسمیت شناختن شان،  پرورش را شروع می کنیم. ویژگی دیگر معلمان دبستان واحد پاسداران تلاش برای ایجاد شوق یادگیری و هم چنین تقویت روحیه پرسشگری دانش آموزان در سنین دبستان است.