ویدیوها

جدیدترین ویدئو ها

این شش نفر!
دانلود ۱۴ دی ۱۴۰۱

ویدیوی «این شش نفر»، داستان موفقیت در کنکور ۱۴۰۱ است. قصه ی دانش آموزانی که در سال های سخت کرونا، با برنامه و هدفمند تلاش کردند و موفق شدند.