تمرین مسئولیت پذیری در مدرسه

دبیرستان متوسطه علامه طباطبایی – واحد فرمانیه محل تمرین و یادگیری «مسئولیت پذیری» است؛ از مسئولیت نسبت به دیگران تا تعهد و مسئولیت هر فرد در قبال آرزوها، رویاها و استعدادهای خودش. تمامی فعالیت ها و برنامه های واحد فرمانیه در قالب این رویکرد کلی، برنامه ریزی و عملیاتی می شود.

  

آموزش و مشاوره؛ دو روی سکه موفقیت تحصیلی

یکی از مشکلات آموزشی دانش آموزان، یادگیری حافظه محور است. واحد فرمانیه برای حل این مشکل، یادگیری را به سمت باور محوری و مهارت محوری برده است. این واحد برای پیشبرد این نوع یادگیری، از سه رویکرد «یادگیری معکوس» برای تقویت بهره وری در تدریس آنلاین، «کار گروهی» به منظور اشتراک گذاری آموخته های دانش آموزان با یکدیگر و «یادگیری در حد تسلط» که در قالب یک پروژه عملیاتی و تحقیقاتی به تثبیت آموزه های دانش آموزان می پردازد، استفاده می کند.

 

برگزاری جلسات مشاوره پیوسته

جلسات مشاوره فرمانیه ای ها، هر دو هفته یک بار برای همه دانش آموزان و هر سه هفته یک بار برای اولیای این مدرسه برگزار می شود. برگزاری این جلسات به همراه رویکرد های نوین آموزشی، سیر پیشرفت فرمانیه ای ها را در حالت صعودی حفظ کرده و شاخص علمی دانش آموزان را در سطح مطلوبی نگه خواهد داشت.

 

فعالیت های پژوهشی

فعالیت های پژوهشی دبیرستان دوره اول علامه طباطبایی-واحد فرمانیه در رشته های رباتیک، هوا و فضا، نانو، انیمیشن و نجوم، متناسب با استعداد و علاقه دانش آموزان برگزار می شود. تعامل دانش آموزان با رشته های پژوهشی توسط دبیران زبده و فناوری های نوین صورت می گیرد. این رشته ها در کنار درس های اصلی مدرسه، باعث رشد خلاقیت دانش آموزان، کشف استعداد هایشان و  بالا رفتن اعتماد به نفس در آن ها خواهد شد.

هدایت تحصیلی جامع و مانع

هدایت تحصیلی از دغدغه های اصلی والدین در دبیرستان های دوره اول است. واحد فرمانیه این دغدغه را با برنامه های مختلفی رفع کرده است. معرفی رشته های تحصیلی و بیان ظرفیت های شغلی و اجتماعی آن ها امکان بسیار مهمی است که واحد فرمانیه برای دانش آموزان خود فراهم کرده است. برگزاری کلاس هایی مانند کلاس «طرح نو» که ویژه مباحث شناختی و مرور زندگی نامه افراد موفق از منظر مسئولیت پذیری و پشتکارشان است، دریچه ای روشن در برابر افق دید دانش آموز و والدینش باز می کند.