واحد پاسداران؛ مدرسه ای با آزمون های هدفمند

در دبیرستان دوره اول علامه طباطبایی- واحد پاسداران، موضوعات پرورشی هم اندازه مسائل آموزشی مهم است. هدف این واحد، تربیت انسانی با سواد، آرام و سازنده در تعامل اجتماعی با دیگران است. دانش آموزانی در واحد پاسداران جذب می شوند که علاوه بر ویژگی درسی، به فعالیت های هنری، ورزشی و پژوهشی نیز علاقه داشته باشند. «علم آموزی» در کنار «مهارت آموزی» رویکرد اصلی واحد پاسداران در پرورش دانش آموزان است. برنامه های مدرسه نیز بر همین اساس طراحی می شود.

 

موفقیت مدرسه در گروی درک دانش آموز

یکی از ویژگی های مهم واحد پاسداران، درک شرایط سنی، فردی، خانوادگی و اجتماعی دانش آموزان است. شناخت دانش آموز به عنوان فردی دارای ابعاد مختلف فکری، دانش آموز و مدرسه را در راه آموزش و پرورش هم مسیر می کند. برنامه های مختلف دبیرستان دوره اول پاسداران هم با شناخت تمامی ابعاد فکری دانش آموز طراحی می شود. برنامه های پرورشی برای آموزش مسئولیت اجتماعی، تعامل با دیگران و اعتماد به نفس و مشاوره های تخصصی برای ساختن دانش آموزانی باهوش که برای زندگی شان برنامه ریزی داشته باشند، از مهمترین برنامه های واحد پاسداران در طول سال تحصیلی است.

 

آموزش و پژوهش؛ با سبک و سیاقی متفاوت

خصوصیت ویژه واحد پاسداران در مباحث آموزشی، برگزاری آزمون های هدفمند و مستمر است. پاسدارانی ها به صورت هفتگی و ماهانه در این آزمون ها شرکت می کنند. هدف از برگزاری آزمون های مستمر درک و تثبیت مطالب درسی است. حضور دبیران متعهد و مشاورین تحصیلی زبده نیز همواره دانش آموزان را در یک سطح بالای آموزشی حفظ می کند. پاسدارانی ها از تابستان پایه هفتم در رشته های پژوهشی نجوم، نانو، رباتیک، انیمیشن و هوا و فضا شرکت می کنند. رویکرد دبیرستان دوره اول پاسداران در بحث پژوهشی، علاوه بر کسب افتخارات بین المللی، آموزش روش های تحقیق به دانش آموزان برای ایجاد ایده های جدید پژوهشی است. این رویکرد در کنار پروژه هایی عملیاتی، دانش آموز را فردی پژوهش محور بار می آورد.

 

هم فکری با اولیا

ارتباط مستمر با اولیا و همفکری با آن ها، همواره از دغدغه های اصلی واحد پاسداران بوده است. همفکری اولیای مدرسه و اولیای دانش آموزان، کمک فراوانی به پیشبرد مسائل تربیتی و آموزشی دانش آموزان می کند. این همکاری به ویژه در وضعیت آموزش مجازی، اهمیت دوچندانی پیدا کرده است. برگزاری جلسات آموزش خانواده در حوزه های مختلف و تبادل نظرات بین اولیا و کادر اجرایی مدرسه، یکی از برنامه های واحد پاسداران برای رسیدن به همین همکاری و همفکری است.