متوسطه دوره اول پسرانه فرمانیه؛ پنج اولویت برای ممتاز شدن

ارتقـای «روحیـه همـکـاری گروهـی» و «مسئولیت پذیری» دانش آموزان، جزو برنامه های راهبردی مسئولان «واحد فرمانیه – دوره اول» است. اگر برنامه های ورزشی، تفریحی و مهارتی در مدرسه اجرا می شود یا اگر انجام برخی فعالیت های مدرسه، به دانش آموزان محول می شود؛ برای تحقق این برنامه هاست. «ابراهیم آصف» از مدیران با تجربه مجتمع، با همراهی شورای مدرسه، برنامه های پنج گانه «واحد فرمانیه» را تدوین کرده است.

دانش آموزان واحد «فرمانیه – دوره اول»، سال ها در رقابت های مختلف آموزشی، فرهنگی و ورزشی منطقه یک، رتبه های برتر را کسب کرده اند. کادر آموزشی و پرورشی مدرسه، تدوام کسب رتبه های ممتاز را در بستر «رقابت سالم دانش آموزی» دنبال می کنند. رقابتی که همراه با «تعمیق رفاقت» بین آن ها باشد.

اگر «تقویت اعتماد به نفس» نوجوانان برایتان اولویت دارد، این واحد آموزشی با بهره گیری از نظرات مشاوران روانشناسی، توجه خاص به آن دارد. همانگونه که شناخت «توانمندی های دانش آموزان» و تمهید «فرصت های مساوی» برای توسعه و ظهور آنها جزو «اولویت های پنج گانه» واحد فرمانیه است.

آدرس واحد فرمانیه: نیاوران، خیابان باهنر، سه راه یاسر، پلاک ۲۴۴

تلفن: ۲۶۸۵۴۹۲۹