پرورش دانش آموزانی شاد و با مهارت

دبیرستان دوره اول علامه طباطبایی – واحد میرداماد به عنوان قدیمی ترین واحد آموزشی مجتمع علامه طباطبایی، در پی تربیت دانش آموزانی شاد است که بتوانند به راحتی با معلمان، دوستان و خانواده شان «تعامل صحیح و سازنده» داشته باشند. مهارت هایی که میردامادی ها در طول سه سال برای رسیدن به این هدف مهم فرامی گیرند، باعث پرورش دانش آموزانی می شود که بعد از فارغ التحصیلی افرادی چند بعدی باشند.

 

احساسِ خوب نسبت به خانه دوم

آموزش مهارت های ارتباطی مبتنی بر تعامل، در واحد میرداماد برای پایه هفتمی ها از روز اول مدرسه آغاز می شود. ارتباط صمیمی و محترمانه دانش آموزان با مدیر، کادر اجرایی، مشاوران و معلمان، قدم اول در این مسیر سه ساله است. این تعامل صحیح، بستری فراهم می کند تا برنامه های آموزشی و پرورشی مدرسه به بهترین شکل برگزار شود. دانش آموزان میردامادی در این فضای تعاملی، احساس خوبی نسبت به مدرسه شان دارند و بدون هیچ استرس و نگرانی، پذیرای همه برنامه های تعیین شده هستند.

 

کلاس های جذاب

جذابیت کلاس های درسی، مهمترین ویژگی برنامه های آموزشی واحد میرداماد است. مدیریت کلاس ها به نحوی است که دانش آموزان – به ویژه در کلاس های آنلاین – خسته نشوند. بخشی از این جذابیت با کمک تلفیق دروس تئوری با فعالیت های عملی به وجود می آید. برگزاری کلاس ریاضی برتر(تفکر در ریاضی) و انجام آزمایش به همراه تدریس درس علوم، با هدف ترکیب درس های تئوری با فعالیت های گروهی و کارگاهی انجام می شود.

 

تفکر پژوهشی؛ جاری در همه دروس

تفکر پژوهشی در دبیرستان دوره اول علامه طباطبایی – واحد میرداماد منحصر به رشته های پژوهشی نیست. دانش آموز واحد میرداماد در همه کلاس های درسی، تحقیق، پژوهش و بررسی را یاد می گیرد. بخشی از ایده تلفیق دروس تئوری و عملی، برای تقویت این روحیه پژوهشی در دانش آموزان است. میردامادی ها از پایگاه تابستانی پایه هفتم یک رشته پژوهشی را انتخاب کرده و سه سال در آن رشته آموزش می بییند و در مسابقات استانی، کشوری و بین المللی هم شرکت می کنند.

 

هم کسب و کار، هم مسئولیت پذیری

یکی از برنامه های ویژه واحد میرداماد برای پرورش دانش آموزانی چندبعدی، راه اندازی سایت فروش دست سازه های دانش آموزان است. میردامادی ها می توانند در طول سال تحصیلی آثار هنری و دست سازه هایشان را در سایتی که برای همین کار طراحی شده در معرض فروش بگذارند. این کار هم جذابیت مدرسه برای دانش آموزان را بیشتر می کند، هم مهارت های هنری آن ها را تقویت می کند و هم مسئولیت پذیری شان را افزایش می دهد.