تحصیل تهرانپارسی ها در ساختمان جدید

پیش دبستان و دبستان دخترانه واحد تهرانپارس در سال تحصیلی ۱۴۰۲-۱۴۰۱ برای رفاه حال اولیاء و دانش آموزان ساختمان مدرسه را تغییر داده و فضای جدید، باتوجه به نیاز های دانش آموزان و اولیاء طراحی شده است.

ساختمان جدید از نظر موقعیت مکانی در دو خیابان اصلی و فرعی عریض قرار دارد که مشکل ترافیک ورود و خروج دانش آموزان بر طرف می شود و همچنین احداث سکو و سایبان در حیاط مدرسه برای استفاده در زنگ تفریح فراهم شده است. همچنین سالن ورزشی مجزا برای دانش آموزان ایجادشد.با تلاش بسیار در انتخاب کادر آموزشی مجرب و برگزاری کلاس های دانش افزایی در تابستان امسال با بهترین متد آموزشی زیر نظر کارشناسان حوزه آموزش و پرورش منتظر حضور دانش آموزان در مدرسه هستیم.