ویدیوها

جدیدترین ویدئو ها

تیک آف؛ قسمت هفتم
دانلود ۱ فروردین ۱۴۰۰

هفتمین قسمت از برنامه «تیک آف» منتشر شد.

تیک آف؛ قسمت ششم
دانلود ۱ فروردین ۱۴۰۰

ششمین قسمت از برنامه «تیک آف» منتشر شد. «محمد جهانشاد» مشاور تحصیلی مدارس علامه طباطبایی از اطلاعیه شماره ۱ با موضوع سامانه راهنمای انتخاب رشته مجازی صحبت می کند.

تیک آف؛ قسمت پنجم
دانلود ۱ فروردین ۱۴۰۰

پنجمین قسمت برنامه «تیک آف» منتشر شد. در این قسمت ازبرنامه تیک آف، «محمد جهانشاد» مشاور تحصیلی مدارس علامه طباطبایی درباره دوره های روزانه، نوبت دوم، غیر انتفاعی و … صحبت می کند.

تیک آف؛ قسمت چهارم
دانلود ۱ فروردین ۱۴۰۰

چهارمین قسمت برنامه «تیک آف» منتشر شد. در این قسمت ازبرنامه تیک آف، «محمد جهانشاد» مشاور تحصیلی مدارس علامه طباطبایی درباره منطق و اصول انتخاب رشته صحیح صحبت می کند.

تیک آف؛ قسمت دوم
دانلود ۱ فروردین ۱۴۰۰

در قسمت دوم برنامه تیک آف، «محمد جهانشاد» مشاور تحصیلی مدارس علامه طباطبایی درباره ورود به دانشگاه های دولتی و آزاد، هم با رتبه کنکور و هم با سوابق تحصیلی، صحبت می کند.

تیک آف؛ قسمت اول
دانلود ۱ فروردین ۱۴۰۰

انتخاب رشته کنکور به سبک علامه ای ها تیک آف عنوان برنامه ای است که در دو روز ۱۱ و ۱۲ مرداد با موضوع انتشار نتایج اولیه کنکور سراسری و انتخاب رشته دانشگاهی منتشر می شود.