ویدیوها

جدیدترین ویدئو ها

در آستانه شروع امتحانات نوبت اول
دانلود ۱۰ دی ۱۴۰۱

مشاورین آموزشی واحد پاسداران چه توصیه های امتحانی به دانش آموزان دوره اولی دارند؟

توصیه هایی برای امتحان ادبیات ۱۰ دی ماه
دانلود ۸ دی ۱۴۰۱

آقای دیده خانی دبیر ادبیات دبیرستان های دوره اول علامه طباطبایی در این فایل توصیه هایی برای موفقیت در آزمون فارسی شنبه ۱۰ دی ماه برای دانش آموزان دارد.