ویدیوها

جدیدترین ویدئو ها

آتش نشان کلاس اولی
دانلود ۱۹ آذر ۱۴۰۱

دانش آموز پیش دبستان و دبستان علامه طباطبایی _ واحد تهرانپارس، فصل سوم کتاب علوم شان درباره شغل آتش نشانی است. «هلسا محتاج» دانش آموز کلاس اول دبستان واحد تهرانپارس درباره شغل آتش نشانی و آشنایی با وسایل آنها توضیحاتی ارائه می دهد.

معرفی کادر اجرایی واحد تهرانپارس
دانلود ۲۰ مهر ۱۴۰۱

کادر اجرایی پیش دبستان و دبستان علامه طباطبایی – واحد تهرانپارس در سال تحصیلی ۱۴۰۲-۱۴۰۱ معرفی شدند.

شهر فرنگ
دانلود ۲ فروردین ۱۴۰۱

در نهمین قسمت از مجموعه برنامه «۱۰۱ آزمایش علمی فوق العاده» ساخت یک شهر فرنگ را با هم یاد می گیریم.  

آتشفشان آبی
دانلود ۲ فروردین ۱۴۰۱

در هشتمین قسمت از مجموعه برنامه «۱۰۱ آزمایش علمی فوق العاده» ساخت یک آتشفشان آبی را با هم یاد می گیریم.

ساخت پریسکوپ
دانلود ۲ فروردین ۱۴۰۱

در هفتمین قسمت از مجموعه برنامه «۱۰۱ آزمایش علمی فوق العاده» ساخت پریسکوپ را با هم یاد می گیریم.  

کربوهیدرات
دانلود ۲ فروردین ۱۴۰۱

ششمین قسمت از مجموعه برنامه «۱۰۱ آزمایش علمی فوق العاده» درباره کربوهیدرات ها است. مجموعه برنامه ۱۰۱ آزمایش علمی فوق العاده هر چهارشنبه از اینستاگرام علامه ای ها منتشر می شود.

الکتروسکوپ
دانلود ۲ فروردین ۱۴۰۱

پنجمین قسمت از مجموعه برنامه «۱۰۱ آزمایش علمی فوق العاده» به موضوع الکتریسیته ساکن و الکتروسکوپ اختصاص دارد.  

خاموش کردن آتش
دانلود ۲ فروردین ۱۴۰۱

سومین قسمت از مجموعه برنامه «۱۰۱ آزمایش علمی فوق العاده» به شما آموزش می دهد که یک ترکیب شیمیایی چگونه می تواند باعث خاموش شدن آتش بشود.