چرا پاسدارانی ها تابستان به مدرسه می آیند؟

پایگاه تابستانی دانش آموزان دبیرستان دوره اول علامه طباطبایی – واحد پاسداران از ۱۸ تیرماه آغاز شده است. پاسدارانی ها در ۶ هفته پایگاه تابستانی، سه روز به مدرسه می آیند؛ یک روز برای تفریح و ورزش و اردو و ۲ روز هم برای درس.

اما پایگاه تابستانی پاسدارانی ها با چه اهدافی برگزاری می شود؟ و چرا باید دانش آموزان در تابستان هم به مدرسه بیایند؟

«جواد امانی» مسئول آموزش واحد پاسداران می گوید هدف اولیه برگزاری پایگاه تابستانی برای هفتمی ها، آشنایی شان با مدرسه است: «اولین هدف برگزاری کلاس های پایگاه تابستانی برای دانش آموزانی که به مقطع جدید وارد شده اند، آشنایی با مدرسه است. هفتمی ها در پایگاه تابستانی هم با کادر اجرایی، مشاوران و دبیران خود آشنا می شوند و هم همکلاسی های جدیدشان را می شناسند.»

اهمیت درس خواندن در تابستان

شروع روند آموزشی دانش آموزان، هدف دوم برگزاری کلاس های تابستانی واحد پاسداران است. به گفته امانی دانش آموزان با حضور در کلاس های تابستانی، نسبت به دیگر دانش آموزان، از نظر آموزشی جلوتر هستند: « این موضوع به ویژه برای محصلان مدارس مجتمع علامه طباطبایی که در سطحی فراتر از کتاب درسی آموزش می بینند، مهم است. تعطیلی سه ماه تابستان باعث جدا افتادن دانش آموزان با مدرسه و درس و کتاب می شود اما حضور دانش آموزن در مدرسه، روند آموزشی شان را سریعتر می کند.»

تفریح و ورزش در کنار همسالان

پرکردن اوقات فراغت با فعالیت های مفید و شاد، از اهداف برگزاری پایگاه تابستانی برای پاسدارانی ها است. دانش آموزان در روز تفریحی شان، در کنار همسالان خود فعالیت های متنوع تفریحی و ورزشی انجام می دهند. مسئول آموزش واحد پاسداران اعتقاد دارد فرصتِ در کنار همسالات بازی کردن، به ویژه برای دانش آموزانی که در خانه همسن و سال ندارند، هم از نظر آموزشی و هم تربیتی بسیار حایز اهمیت است.

فرصت مناسب برای شناخت دانش آموزان

مشاوران تحصیلی واحد پاسداران در برگزاری پایگاه تابستانی نقش ویژه ای دارند. امانی می گوید: «پایگاه تابستانی فرصت خوبی هم برای مشاوران پایه مدرسه است تا با شناخت بیشتری از نقاط ضعف و قوت درسی دانش آموز آگاه شده و برای آن به صورت اختصاصی برنامه ریزی کنند.»

اخبار پیشنهادی