پایگاه تابستانی آبشناسانی ها آغاز شد

«یخ در بهشت» در تابستان های واحد آبشناسان

پایگاه تابستانی دانش آموزان دبیرستان دوره اول علامه طباطبایی – واحد آبشناسان با عنوان «یخ در بهشت» از شنبه ۱۲ تیرماه آغاز شد. دانش آموزان تا یکشنبه ۲۹ مردادماه، هر هفته سه روز به مدرسه می آیند.

پایه هفتمی های واحد آبشناسان، پایگاه تابستانی شان را از ۱۲ تیرماه با شرکت در اردوی دوستی آغاز می کنند. هفتمی ها در سه گروه، از ۱۲ تا ۱۴ تیرماه به اردوی پینت بال می روند.

برگزاری مسابقات ورزشی درون مدرسه ای و شرکت در کلاس های تعیین سطح زبان هم از دیگر برنامه های هفتمی ها در هفته دوم تیر است. دانش آموزان پایه هفتم در پایگاه تابستانی، یکشنبه و سه شنبه در کلاس های «ریاضی»، «فیزیک» و «زمین شناسی»، «زبان انگلیسی»، «پژوهش»، «کُد کمپ» و «بازی های استراتژیک» شرکت می کنند و دوشنبه ها اردو می روند.

پایگاه تابستانی برای هشتمی ها و نهمی های واحد آبشناسان از ۱۷ تیر آغاز خواهد شد. دانش آموزان پایه نهم واحد آبشناسان در پایگاه تابستانی شان، شنبه و یکشنبه هر هفته در کلاس های آموزشی شرکت می کنند. سه شنبه ها هم برنامه تفریحی برای نهمی ها در نظر گرفته شده است.

نهمی ها روزهای شنبه در کلاس های «ریاضی»، «فیزیک» و «زمین شناسی» و یکشنبه ها در کلاس های «زبان انگلیسی»، «پژوهش»، «کُد کمپ» و «بازی های استراتژیک» شرکت می کنند.

سینما، شهربازی، استخر، کارتینگ و مسابقات ورزشی و بازی های گروهی در مدرسه هم، از جمله برنامه های فرهنگی و تفریحی دانش آموزان پایه نهم واحد آبشناسان در روزهای سه شنبه است.

شروع پایگاه با اردوی کارتینگ

پایگاه تابستانی برای دانش آموزان پایه هشتم هم از یکشنبه ۱۸ تیرماه با شرکت در اردوی کارتینگ آغاز می شود. هشتمی ها در ایام پایگاه تابستانی، دوشنبه و سه شنبه هر هفته در کلاس های آموزشی «ریاضی»، «فیزیک» و «زمین شناسی»، «زبان انگلیسی»، «پژوهش»، «کُد کمپ» و «بازی های استراتژیک» شرکت می کنند. دانش آموزان پایه هشتم سه شنبه هر هفته هم به اردو می روند.

برگزاری مسابقه عکاسی به مناسبت عید غدیرخم، مسابقه موشک های کاغذی، آشپزی، کتابخوانی و جشنواره فرهنگی «یک برش هندوانه»، از دیگر فعالیت های فرهنگی دبیرستان دوره اول علامه طباطبایی – واحد آبشناسان در طول پایگاه تابستانی سال تحصیلی ۱۴۰۳-۱۴۰۲ است.

اخبار پیشنهادی