جلسه انجمن اولیا واحد پاسداران چه مصوباتی داشت؟

پاسدارانی ها بعد از پایان امتحانات به اردو می روند

چهارمین جلسه مشترک انجمن اولیا و مربیان و مدیر و کادر اجرایی دبیرستان دوره اول علامه طباطبایی – واحد پاسداران، دوشنبه ۱۱ دی ماه برگزار شد.

اولین موضوع مطرح شده در این جلسه، بحث و تبادل نظر درباره نحوه برگزاری امتحانات نیمسال اول تحصیلی بود.

تصحیح برگه های امتحانی و ثبت نمرات مستمر دانش آموزان، از موضوعاتی بود که اعضای انجمن و کادر اجرایی واحد پاسداران، درباره آن به گفتگو پرداختند. امتحانات نوبت اول دانش آموزان واحد پاسداران از ۹ تا ۱۹ دی ماه برگزار می شود.

برگزاری اردوهای درون استانی و برون شهری در دی ماه و بهمن ماه، موضوع دیگر جلسه انجمن اولیا و مربیان واحد پاسداران بود.

براساس برنامه ریزی های انجام شده، دانش آموزان دبیرستان دوره اول علامه طباطبایی – واحد پاسداران ۱۹ و ۲۶ دی ماه و ۳ بهمن ماه به اردوی یکروزه درون استانی می روند.

اردوی یزد دانش آموزان پایه هشتم هم ۸ تا ۱۱ بهمن ماه برگزار خواهد شد.

آقایان ابوالحسنی، حسینیان مهر و مزینانی و خانم ها حسینی و شبان پور، اعضای انجمن اولیا و مربیان دبیرستان دوره اول علامه طباطبایی – واحد پاسداران در سال تحصیلی ۱۴۰۳-۱۴۰۲ هستند.

اخبار پیشنهادی