نیترو؛ راه موفقیت گلستانی ها

دانش آموزان دبیرستان دوره اول علامه طباطبایی – واحد گلستان با برنامه «نیترو» برای آزمون جامع ۲۶ آبان آماده می شوند. برنامه «نیترو» شامل برنامه مطالعاتی ویژه، آزمون های شبانه، اردوی مطالعاتی و کلاس های رفع اشکال است.

گلستانی ها برای موفقیت در آزمون جامع، با برنامه مطالعاتی ویژه ای درس می خوانند که در آن فرآیند «تسلط، تمرین و تمرکز» انجام شود.

آزمون های شبانه برنامه دیگر دانش آموزان واحد گلستان است که به صورت زوج درس، برای ارزیابی مرحله تثبیت مطالب انجام می شود.  این آزمون ها به صورت آنلاین و ساعت ۲۱ هر شب برگزار خواهد شد. شیمی و زیست، هندسه و ادبیات، فیزیک و زبان و حساب و زمین شناسی آزمون های گلستانی ها در هفته منتهی به ۲۶ آبان است.

دانش آموزان واحد گلستان برای یادگیری جذاب تر و جهت دهی مطالعه، در اردوی مطالعاتی هم شرکت می کنند. اردوی مطالعاتی چهارشنبه ۲۴ آبان ماه از صبح در مدرسه برگزار می شود.

دانش آموزان در این اردو، دو درس ریاضی و فیزیک را مطالعه و با کمک دبیران مدرسه، رفع اشکال می کنند. بخشی از فرآیند رفع اشکال دانش آموزان هم به شکل مجازی و بعد از آزمون های شبانه برگزار خواهد شد.

حل نمونه سوال های تستی چند منظوره و ترکیبی در هر روز، برنامه دیگر گلستانی ها جهت آمادگی آزمون جامع ۲۶ آبان است.

اخبار پیشنهادی