با هدف بررسی عملکرد دبیران و کادر اجرایی مدرسه

نظرسنجی ۶۰۰ نفره واحد آبشناسان برگزار شد

در آخرین روز برگزاری کلاس های درس نیم سال اول، یک نظرسنجی با حضور بیش از ۶۰۰ دانش آموزان در دبیرستان دوره اول علامه طباطبایی- واحد آبشناسان برگزار شد. امتحانات پایانی ترم اول، از هفته آینده آغاز می شود.

در این نظرسنجی، عملکرد دبیران و کادر اجرایی مدرسه در بخش های مختلف بررسی شده است. در دفترچه نظرسنجی، اسامی دبیران همه دروس اصلی، کلاس های کانون، پژوهش، زبان، ورزش و اسامی مشاوران تحصیلی برای اخذ نظر دانش آموزان در مورد عملکردشان، درج شده است. دانش آموزان در مدت زمان یک ساعت، به سوالات پاسخ دادند. بنابه گفته معاون آموزشی واحد آبشناسان، نظرات دانش آموزان مبنای تصمیم گیری ها و برنامه های شورای مدرسه خواهد بود.

محسن ایرجی، مدیر دبیرستان دوره اول علامه طباطبایی- واحد آبشناسان، در تشریح یکی از اهداف آموزشی مدرسه می گوید: «در دوره اول دبیرستان نیاز نیست مطالب علمی را خیلی خشک به دانش آموزان بیاموزیم. بلکه بهتر است بچه ها در قالب پویش، پروژه، بازدید، ویدیو و فعالیت های متنوع، مطالب را یاد بگیرند.» وی درباره نحوه تقویت شوق یادگیری در بین دانش آموزان متوسطه دوره اول می افزاید: «شوق یادگیری در این دوره با نشاط و شادابی به دست می آید. همه برنامه های واحد آبشناسان براین اساس تدوین می شود تا دانش آموزان در مدرسه حال خوبی داشته باشند و بیش از اندازه نگران نتیجه و درس نباشند.»

ماموریت تدوین شده برای مجتمع فرهنگی، آموزشی علامه طباطبایی به این شرح است: «کمک به دانش آموزان با مشارکت اولیاء آنها جهت شناسایی، رشد و پرورش ابعاد مختلف وجودی آنها به کمک آموزش‌‌های کیفی و با همراهی نیروی انسانی متعهد و بهره‌گیری از نظام آموزشی به روز و کارآمد.» این ماموریت بعد از تصویب شواری عالی آموزش مجتمع، توسط یاسر توفیق حق، عضو هیات موسس مجتمع علامه طباطبایی ابلاغ شده است.

اخبار پیشنهادی