فوتبال حبابی و بیگ بال در دومین اردوی دوستی

دومین اردوی دوستی دانش آموزان پایه هفتم دبیرستان دوره اول علامه طباطبایی – واحد فرمانیه، یازدهم تیرماه برگزار شد. هفتمی ها در این اردو به مجموعه فرهنگی ورزشی آفتاب فرمانیه رفتند و فوتبال حبابی، لیزرتگ و بیگ بال بازی کردند.

اردوی دوستی نخست فرمانیه ای های پایه هفتم، سه شنبه ۲۳ خرداد برگزار شده بود. آشنایی با فضای مدرسه، همکلاسی های جدید و کادر اجرایی، بیان برنامه های آموزشی توسط مشاور پایه، برگزاری مسابقات ورزشی و گروهی و پذیرایی ناهار، از برنامه های اولین اردوی دوستی فرمانیه ای ها بود.

شرکت در جلسات مشاوره، پیش از شروع پایگاه

دانش آموزان پایه هفتم دبیرستان دوره اول – واحد فرمانیه از ۱۳ تیرماه هم در جلسات مشاوره انفرادی با مشاور پایه شان شرکت می کنند. در جلسات مشاوره که اولیا دانش آموزان هم در آن حضور دارند، برنامه های درسی سال تحصیلی جدید تشریح می شود.

پایگاه تابستانی واحد فرمانیه از ۱۸ تیر تا ۱ شهریورماه برگزار خواهد شد. فرمانیه ای ها در پایگاه تابستانی امسال، هفته ای سه روز به مدرسه می آیند؛ یکشنبه ها برای شرکت در برنامه های تفریحی و فرهنگی و دوشنبه ها برای حضور در کلاس های درسی.

اخبار پیشنهادی