شرکت آبشناسانی ها در جشنواره «سالادشناسان»

دانش آموزان دبیرستان دوره اول علامه طباطبایی – واحد آبشناسان، ۱۷ و ۱۸ مردادماه در دو جشنوراه تابستانی «موشک کاغذی» و «سالادشناسان» شرکت کردند. این جشنواره ها به همراه جشنواره «مکعب جادویی»، سه برنامه فرهنگی – علمی واحد آبشناسان در پایگاه تابستانی امسال است.

مسابقه آشپزی «سالاد شناسان» در سه رشته سالاد ماکارونی، سالاد اولویه و سالاد اندونزی برای دانش آموزان دبیرستان دوره اول علامه طباطبایی – واحد آبشناسان برگزار شد. هدف از برگزاری این مسابقه، تقویت مهارت های فردی و استعدادیابی دانش آموزان در زمینه آشپزی بود.

مسابقه موشک کاغذی برای دانش آموزان پایه هفتم مدرسه، در دو رشته مسافت و استقامت در هوا برگزار شد. در شروع پایگاه تابستانی، جزواتی درباره ساخت موشک کاغذی در اختیار دانش آموزان قرار گرفت. سپس آبشناسانی ها موشک های کاغذی شان را آماده کرده و با حضور در دفتر فرهنگی مدرسه، در مسابقه ثبت نام کردند. در روز مسابقه، شرکت کنندگانی که دست سازه آن ها مسافت بیشتری در هوا پرواز کرد، به عنوان نفرات برتر شناخته شدند. مسابقه برای هشتمی ها و نهمی ها، یکشنبه ۲۲ مردادماه برگزار خواهد شد.

جشنواره روبیک هم با عنوان «مکعب جادویی» ۲۶ تا ۳۰ مردادماه برای دانش آموزان واحد آبشناسان برگزار می شود.

جوایز نفرات برتر مسابقات «موشک کاغذی» و «سالادشناسان» تا پایان پایگاه تابستانی به دانش آموزان اهدا خواهد شد.

تصاویری از جشنواره سالادشناسان

برای تغییر این متن بر روی دکمه ویرایش 

برای تغییر این متن بر روی دکمه ویرایش 

اخبار پیشنهادی