بازدید از بزرگترین مدرسـۀ مجتمع علامه طباطبایی

در واحد آبشناسان چه خبر بود؟

سومین بازدید دوره ای «مصطفی جوادزاده» مدیر مجتمع علامه طباطبایی از مدارس علامه طباطبایی، یکشنبه ۲۲ مردادماه، از دبیرستان دوره اول علامه طباطبایی – واحد آبشناسان انجام شد.

گفتگو با دانش آموزان مدرسه، بخش اول بازدید «مصطفی جوادزاده» و هیات همراه از واحد آبشناسان بود. در این برنامه که «صادق بازوی» مسئول آموزش دبیرستان های دوره اول و دوره دوم علامه طباطبایی و «اسماعیل خشنود»، عضو شورای عالی آموزش مجتمع هم حضور داشتند، مدیر مجتمع درباره ارزش و جایگاه مدرسه با دانش آموزان صحبت کرد.

اولین جلسه رسمی مدیر مجتمع در واحد آبشناسان، با شورای مدرسه برگزار شد. در این جلسه، علاوه بر «محسن ایرجی»، مدیر مدرسه، «ناصر سلامی» مسئول فرهنگی واحد آبشناسان، «فریدخیرخواهان» معاون مدرسه و «محمد عظیمی» مسئول آموزش مدرسه هم به صورت جداگانه گزارشی از فعالیت های مختلف واحد در سال تحصیلی گذشته و تابستان، به مدیر مجتمع ارائه دادند.

مدیر مجتمع هم ضمن تشکر از زحمات همکاران در سال تحصیلی گذشته و پایگاه تابستانی، ابراز امیدواری کرد که با شروع مهرماه و با تلاش کادر اجرایی و دبیران مدرسه، سال تحصیلی بسیار موفقی در انتظار دانش آموزان واحد آبشناسان باشد.

 

برگزاری جلسات اختصاصی با کادر اجرایی

در ادامه این بازدید، جلسات اختصاصی جداگانه ای با مشاوران آموزشی، مربیان فرهنگی، کادر اجرایی، مسئولان انضباطی و نیروهای خدماتی واحد آبشناسان برگزار شد. در این جلسات، همکاران بخش های مختلف مدرسه با مدیر مجتمع گفتگو کردند و گزارشی از کارهای انجام شده در حوزه مسئولیت خود را ارائه نمودند.

در جلسه مدیر مجتمع با تیم آموزشی مدرسه، ابتدا گزارشی از فعالیت های آموزشی واحد آبشناسان، توسط مشاوران ارائه شد. سپس «صادق بازوی» مسئول آموزش دبیرستان های دوره اول و دوره دوم علامه طباطبایی درباره ترکیب خوب و سطح علمی بالای مشاوران مدرسه صحبت کرد.

دیدار با دبیران واحد آبشناسان، بخش پایانی این بازدید بود. مصطفی جوادزاده در این دیدار از زحمات معلمان فرهیخته این واحد آموزشی قدردانی کرد.

بازدید از واحد آبشناسان، سومین دوره از سلسله بازدیدهای دوره ای مدیر مجتمع علامه طباطبایی از واحدهای ده گانه تابعه است. بازدیدهای دوره ای مدیر مجتمع، با هدف ارتقاء فعالیت های مدارس تابعه مجتمع و ارائه خدمات بهتر به دانش آموزان و خانواده ها انجام می شود. مدیر مجتمع و هیات همراه، بناست در فصل تابستان از هر ده واحد آموزشی بازدید نمایند.

اخبار پیشنهادی