دانش آموزان پایه هشتم واحد میرداماد هر روز در آزمون های جمع بندی شرکت می کنند

جمع بندی با «پَک جمع»

دانش آموزان پایه هشتم دبیرستان دوره اول علامه طباطبایی – واحد میرداماد از ۲۸ فروردین تا ۲۳ اردیبهشت ماه، هر روز در ۲ آزمون شرکت می کنند. این آزمون ها با عنوان «پَک جمع»، در کارسنج دانش آموزان قرار می گیرد.

هدف از برگزاری این آزمونهای تستی، آمادگی دانش آموزان برای شرکت در آزمون جامع ۲۴ اردیبهشت ماه است.

حامد معصومی مشاور پایه هشتم واحد میرداماد می گوید آزمون های تستی براساس برنامه مطالعاتی جمع بندی، طراحی شده است: «آزمونهایی که دانش آموزان تا ۲۳ اردیبهشت ماه در آن ها شرکت می کنند، تستی و دارای نمره منفی است. این آزمون ها متناسب با حجم و نوع مطالعه روزانه، طراحی شده است. این برنامه مطالعاتی جمع بندی، در اختیار دانش آموزان قرار گرفته است.»

آزمون های میردامادی های پایه هشتم، بودجه بندی کوتاهی دارند و دانش آموزان بعد از شرکت در آن ها، کارنامه اختصاصی آزمون دریافت می کنند. کارنامه هر فرد هم توسط مشاور پایه، به صورت اختصاصی تحلیل می شود.

به گفته معصومی، افزایش مهارت آزمونی و تقویت اعتماد به نفس و دقت، از دیگر اهداف برگزاری این آزمون ها است.

اخبار پیشنهادی