جلسه مشترک شورای دانش آموزی با آقای مدیر

جلسه مشترک مدیر دبیرستان دوره اول علامه طباطبایی- واحد فرمانیه و شورای دانش آموزی این واحد، دوم دی ماه در دفتر مدیر مدرسه برگزار شد.

به گفته مسئول فرهنگی واحد فرمانیه، در این جلسه پیشنهادهایی از طرف اعضای شورای دانش آموزی درخصوص برخی برنامه های مدرسه ارائه شد. مدیر مدرسه نیز نکاتی را درباره شرح وظایف شورای دانش آموزی بیان کرد. همچنین پس از رای گیری، دانش آموز رام فر بعنوان مسئول شورای دانش آموزی واحد فرمانیه انتخاب شد.

«تربیت دانش آموز خود آموز، بزرگترین هدف واحد فرمانیه در دوره اول متوسطه است.» این را ابراهیم آصف، مدیر دبیرستان دوره اول علامه طباطبایی- واحد فرمانیه به وب سایت مجتمع می گوید و می افزاید: «منظورمان از دانش آموز خودآموز، دانش آموزی است که بتواند برای آموزش خودش برنامه ریزی کند. الان دانش آموزان پایه نهم واحد فرمانیه، با بهره گیری از آموزش مشاوران این مهارت را کسب کرده اند.» به گفته آصف، دانش آموز خودآموز مسئولیت پذیر است.

«حسین شهرابی» مسئول فرهنگی مدرسه در توضیح اهداف فرهنگی واحد فرمانیه می گوید: «قصد داریم دانش آموزانی پرورش دهیم که هم از نظر اخلاقی متعهد باشند و هم از نظر آموزشی و علمی، متخصص. برای رسیدن به این دو هدف اصلی، باید ابتدا ویژگی مسئولیت پذیری را در دانش آموزان تقویت کنیم. این ویژگی با برنامه های متنوعی در مدرسه پیگیری می شود.»

به گفته مسئول فرهنگی واحد فرمانیه، سپردن امور مدرسه به دانش آموزان، با تشکیل چند کارگروه انجام می شود: «کارهای فرهنگی و ورزشی مدرسه باید توسط خود دانش آموزان انجام شود و کادر اجرایی فقط نقش نظارت داشته باشند. به همین دلیل کارگروه های دانش آموزی مختلفی در برنامه های ورزشی، مذهبی و تفریحی ایجاد می کنیم. حضور دانش آموزان در این کارگروه ها و مشارکت در برنامه های مدرسه، تجربه ای ارزشمند از کار جمعی در اختیار آن ها قرار می دهد.»

اخبار پیشنهادی