برگزاری کارسوق «زندگی سبز»

کارسوق «زندگی سبز» برای دانش آموزان دبستان های مجتمع علامه طباطبایی، جمعه ۱۵ اردیبهشت ماه در دبستان علامه طباطبایی – واحد پاسداران برگزار شد. در این کارسوق، دانش آموزانی از دبستان علامه طباطبایی – واحد تهرانپارس و دبستان علامه طباطبایی – واحد پاسداران به صورت مجزا شرکت کردند.

هدف از اجرای این برنامه یاد دادن اهمیت انرژی و مصرف بهینه آن در زندگی و آموزش استفاده از انرژی های پاک به جای انرژی های تجدید ناپذیر بود.

کارسوق «زندگی سبز» از ۴ ایستگاه تشکیل شده بود. دانش آموزان ابتدا در ایستگاه «اتاق امنیت» با یک مدار سازه، دزدگیر لیزری ساختند. سپس در «اتاق انرژی»، دو روش تولید انرژی پاک را یاد گرفتند و پنل خورشیدی و توربین های بادی درست کردند.

طراحی فضای اطراف خانه و ساخت باغ و باغچه برای آن، بخش دیگری از کارسوق «زندگی سبز» دبستانی های مجتمع علامه طباطبایی بود.

«اتاق معماری» هم بخش چهارم این برنامه بود. دانش آموزان در این اتاق با وسایلی که در اختیارشان قرار گرفت، ساختمان یک خانه را ساختند و دزدگیر، باغچه، پنل خورشیدی و توربین های بادی ساخته شده در اتاق های قبلی را اطراف خانه شان نصب کردند.

اخبار پیشنهادی