در جلسه شورای دبیران واحد فرمانیه مطرح شد

بررسی فعالیت های ترم اول، تشریح برنامه های ترم دوم

دومین جلسه شورای دبیران دبیرستان های دوره اول و دوره دوم علامه طباطبایی – واحد فرمانیه، ۱۷ دی ماه برگزار شد. در این جلسه، علاوه بر دبیران مدرسه، مدیر، مشاوران و کادر اجرایی واحد فرمانیه هم حضور داشتند.

بررسی نیمسال اول تحصیلی و برنامه های ترم جدید، دو موضوع اصلی این جلسه بود. «ابراهیم آصف» مدیر دبیرستان های دوره اول و دوره دوم علامه طباطبایی- واحد فرمانیه، ابتدا درباره برگزاری کلاس های ترم اول تحصیلی، موضوعاتی بیان کرد.

جزییات برگزاری کلاس ها، اردوها و نحوه حضور دانش آموزان در امتحانات نیمسال اول، از جمله صحبت های آصف در این بخش بود.

مدیر مدرسه در ادامه، پیرامون برنامه های آموزشی آینده، زمانبندی برنامه ها و برگزاری کلاس ها در ترم دوم نکاتی را مطرح کرد. تقویت آموزشی دانش آموزان با برگزاری برنامه های متنوع از جمله ب اردوهای مطالعاتی، از تاکیدهای مدیر واحد فرمانیه در این بخش بود.

دبیران واحد فرمانیه هم در این جلسه، درباره موضوعاتی مختلفی مانند برگزاری مناسب کلاس های درسی، برنامه های آموزشی مدرسه، کلاس های فوق برنامه و برگزاری اردوهای علمی نظراتشان را بیان کردند.

در پایان این جلسه، «ابراهیم آصف» از دبیران مدرسه خواست تا در ترم دوم، همانند ترم قبل با انگیزه و نشاط در کلاس های درس حاضر شوند. این موضوع را در ابتدای سال تحصیلی، مدیر مدرسه در گفتگو با وبسایت مجتمع علامه طباطبایی نیز، بیان کرده بود: «به نظرم یکی از اصلی ترین موضوعات در حرفه معلمی، حضور مستمر و با انگیزه در این شغل است.»

اخبار پیشنهادی