بررسی اردو و امتحان، در جلسه شورای دانش آموزی

اولین جلسه شورای دانش آموزی دبیرستان دوره اول علامه طباطبایی – واحد گلستان، ۲۷ دی ماه تشکیل شد. در این جلسه علاوه بر اعضای شورای دانش آموزی، مدیر واحد گلستان، مسئول فرهنگی و مسئول آموزشی مدرسه نیز حضور داشتند.

اولین موضوع این جلسه، برگزاری امتحانات نوبت اول بود. اعضای شورا نظراتشان را درباره نحوه برگزاری امتحانات بیان کردند و مسئول آموزش مدرسه نیز گزارشی از برگزاری آزمون ها ارائه داد.

در ادامه، برگزاری اردوی برون شهری مورد بررسی قرار گرفت و قرار شد اردویی با هدف افزایش روحیه دانش آموزان در ابتدای ترم دوم برگزار شود.

آرتین ادهمی، آرین میرعابدینی، ‌یونا قرنینی، حسین باغیانی، صدرا ابراهیمی، علی نوروزی وکارن سعیدی اعضای شورای دانش آموزی دبیرستان دوره اول علامه طباطبایی – واحد گلستان در سال تحصیلی ۱۴۰۳-۱۴۰۲ هستند.

مشارکت دانش آموزان در برنامه های مدرسه

توجه ویژه به نظرات دانش آموزان در قالب شورای دانش آموزی، یکی از رویکردهای اصلی واحد گلستان است.

عباس بلالی مسئول فرهنگی مدرسه، پیش از این در گفتگو با وبسایت «مجتمع علامه طباطبایی» گفته بود: «دانش آموزان واحد گلستان در همه فعالیت های مدرسه مشارکت می کنند. این طرح از ابتدای سال تحصیلی در واحد گلستان آغاز شده و هدف آن تقویت مسئولیت پذیری، مدیریت اجرایی و توانایی انجام کارهای مختلف توسط دانش آموزان است.»

اخبار پیشنهادی