بررسی عملکرد آموزشی؛ ارزیابی فعالیت های فرهنگی

بازدید از «گلستانی» به نام «علامه طباطبایی»

مدیر مجتمع علامه طباطبایی، در چهارمین دیدار از سلسله بازدیدهای دوره ای مدارس ده گانه مجتمع علامه طباطبایی، دوشنبه ۲۳ مردادماه، به دبیرستان دوره اول واحد گلستان رفت.

در این بازدید، عملکرد آموزشی و فرهنگی واحد گلستان در سال تحصیلی گذشته و تابستان جاری، مورد بررسی قرار گرفت. مصطفی جوادزاده با حضور در جلسه شورای مدرسه، از زحمات همه همکاران واحد به ویژه اعضای شورا قدردانی کرد. جلسه شورا با حضور «امین غفاری» مدیر واحد و مسئولان اجرایی، آموزشی و فرهنگی تشکیل شده بود.

در دیدار مسئول آموزش و مشاوران مدرسه با مدیر مجتمع، ابتدا همکاران واحد گلستان گزارشی از فعالیت های خود ارائه کردند. پس از بررسی عملکرد تیم آموزشی مدرسه از سوی مسئولان آموزش مجتمع، نظراتی از طرف مشاوران مدرسه برای بهبود کیفیت آموزشی واحد گلستان ارائه شد. مدیر مجتمع نیز با بررسی نظرات مختلف، رهنمودهایی درباره بهبود کیفیت فعالیت های آموزشی این واحد ارائه کرد. «صادق بازوی» مسئول آموزش دبیرستان های دوره اول و دوره دوم علامه طباطبایی و «اسماعیل خشنود» عضو شورای عالی آموزش مجتمع در این دیدار حضور داشتند.

در کارگروه فرهنگی مدرسه که با حضور ناصر سلامی، معاون فرهنگی مجتمع و مسئول و مربیان فرهنگی مدرسه تشکیل شد، فعالیت های فرهنگی واحد گلستان مورد بررسی قرار گرفت. در این جلسه ضمن استماع گزارش فعالیت های فرهنگی واحد گلستان، بر شرکت پر طراوت و پر شور در جشنواره های مجتمعی نظیر «بهشت انس» و «همساز» تاکید شد.

«مصطفی جوادزاده» مدیر مجتمع علامه طباطبایی پیش از شروع جلسات کاری در بازدید خود از واحد گلستان، دقایقی با دانش آموزان مدرسه صحبت کرد. جوادزاده در این گفتگو ابراز امیدواری کرد که دانش آموزان با کمک و راهنمایی های تیم خوب آموزشی و فرهنگی مدرسه، سال تحصیلی موفقی را آغاز کنند.

اخبار پیشنهادی