آبشناسانی ها «کاراگاه» می شوند

دانش آموزان دبیرستان دوره اول علامه طباطبایی – واحد آبشناسان اواسط اسفندماه، در مسابقه «کاراگاهان» شرکت می کنند. این مسابقه، یک رقابت راز آلود، مبتنی بر تفکر منطقی، توانایی تحلیل و قدرت تجسم در ژانر پلیسی و معمایی است.

مسابقه کاراگاهان دو مرحله دارد. مرحله اول، اواسط اسفندماه و بین همه دانش آموزان واحد آبشناسان برگزار می شود. دانش آموزان در این مرحله به ۱۵ سوال پلیسی – معمایی در ۴۵ دقیقه پاسخ می دهند.

در مرحله دوم هم که بعد از نوروز ۱۴۰۳ برگزار خواهد شد، ۱٠ نفر اول هر پایه در قالب دو تیم پنج نفره (جمعا شش تیم پنج نفره) شرکت می کنند. در این مرحله از این شش گروه خواسته خواهد شد تا با طرح مسئله و بیان شواهد، مجرم یا بی گناه بودن یک متهم را اثبات کنند. پس از اتمام وقت، به دلایل و استدلال های هر گروه امتیاز داده خواهد شد.

محمد عظیمی، معاون آموزشی دبیرستان دوره اول علامه طباطبایی – واحد آبشناسان، درباره اهداف برگزاری مسابقه کاراگاهان می گوید: «آموزش به روش اکتشافی، تشخیص روابط علت و معلولی، تقویت قدرت تصمیم گیری و یادگیری جمع آوری اطلاعات به روش درست، از اهداف مرحله اول مسابقه است. دانش آموزان در مرحله دوم کاراگاهان نیز مشارکت و تعامل برای حل مسئله را می آموزند.»

اخبار پیشنهادی