بسکتبالیست های آبشناسانی قهرمان شدند

تیم بسکتبال دبیرستان دوره اول علامه طباطبایی – واحد آبشناسان قهرمان منطقه ۵ تهران شد. آبشناسانی ها به مدت سه روز (از ۱۵ تا ۱۷ آبان ماه) در سالن شهدای کن به مصاف حریفان شان رفتند و با کسب ۴ پیروزی متوالی، قهرمان شدند.

اعضای تیم واحد آبشناسان، در قالب تیم منتخب منطقه ۵ به مسابقات مناطق ۲۲ گانه شهر تهران اعزام خواهند شد.

آماده سازی تیم بسکتبال واحد آبشناسان، به صورت جدی از سال گذشته آغاز شد. «علی سجادی» مربی بسکتبال مدرسه درباره نحوه انتخاب بازیکنان و تمرینات تیم، به وبسایت «مجتمع علامه طباطبایی» گفت: «نفرات اصلی تیم مدرسه را سال تحصیلی قبل، از بین دانش آموزان پایه هشتم انتخاب کردیم. با شروع تابستان سال تحصیلی جدید، هر ۲۴ کلاس مدرسه در زنگ های ورزش رصد شدند تا دانش آموزانی که استعداد یا توانایی خوبی در بسکتبال دارند را انتخاب کنیم. وقتی سال تحصیلی شروع شد، تمرینات مان در زنگ های ورزش جدی تر دنبال شد.»

به گفته مربی بسکتبال مدرسه، تیم واحد آبشناسان قبل از شروع مسابقات در دیداری دوستانه هم شرکت کرد: «در اواسط مهرماه ۹ نفر به عنوان اعضای اصلی تیم بسکتبال مدرسه انتخاب کردیم. پیش از شروع مسابقات منطقه هم در مسابقه ای دوستانه، نفرات انتخابی را محک زدیم.»

گالری تصاویر مسابقات تیم بسکتبال واحد آبشناسان را اینجا ببینید.

اخبار پیشنهادی