برای اینکه در خانه خوب درس بخوانیم، چه نکاتی را باید رعایت کنیم؟ در بیست و یکمین قسمت از تیک تاک، مشاور دبیرستان دوره دوم علامه طباطبایی – واحد شریعتی توصیه هایی به دانش آموزان دارد.