جشن پایان سال تحصیلی، دریافت کارنامه در دبستان ها، تقدیر از دانش آموزان و کسب مقام های برتر در جشنواره ابداعات و اختراعات، از موضوعات این برنامه هست.