ششمین قسمت از برنامه چه_خبر با اجرای «سامیار صفوی مقدم» دانش آموز پایه دوم پیش دبستان و دبستان علامه طباطبایی – واحد پاسداران منتشر شد.