پنجمین قسمت از برنامه چه_خبر یکشنبه ۸ خرداد منتشر شد. این قسمت از برنامه با اجرای کیارش حیدری دانش آموز پایه هشتم دبیرستان دوره اول علامه طباطبایی – واحد آبشناسان برگزار شد.