چهارمین قسمت از مجموعه برنامه #چه_خبر منتشر شد.شهراد شهسوارانی دانش آموز پایه هشتم دبیرستان دوره اول علامه طباطبایی – واحد آبشناسان اجرای این قسمت از برنامه رو به عهده دارن.