در سومین قسمت از مجموعه برنامه #چه_خبر کیارش حیدری و محمدصالح شهلایی، دانش آموزان پایه هشتم واحد آبشناسان، با اخبار علامه ای ها مهمان شما هستند.