در این قسمت از برنامه #چه خبر «سامیار صفوی مقدم» دانش آموز پایه دوم دبستان واحد پاسداران صحبت میکنه.