کیارش حیدری اخباری درباره نایب قهرمانی تیم رباتیک واحد آبشناسان، جلسه معارفه مدیریت جدید پیش دبستان و دبستان واحد پاسداران و پایگاه تابستانی مدارس  برامون داره.