توی قسمت دهم، با هم با مدیران جدید آشنا می شیم، درباره کارنامه مدارس دوره اولمون صحبت میکنیم و به ثبت نام پنجمین دوره جام جهانی فوتبال رایانه ای را با هم ببینیم.