در این قسمت از #چه_خبر “سامیارصفوی مقدم” از شروع پایگاه تابستانی دوره اولی های مدارس علامه طباطبایی، کلاس های تابستان دبستانی ها، برنامه تریبون برای شما میگه.