سامیار صفوی مقدم در پانزدهمین قسمت از برنامه # چه خبر از اخبار دوره اولی ها، اعلام نفرات برتر جشنواره«مشق نقش فردا» و جام جهانی فوتبال رایانه توضیح میده.