کیارش حیدری دانش آموز پایه هشتم واحد #آبشناسان با چند خبر متنوع از مدارس علامه طباطبایی – از برگزاری جشنواره ایران اپن تا اردوهای آموزشی و جلسات آموزش خانواده – مهمون شماست.