تا حالا به این فکر کردی که اتفاقات توی مدرسه رو به گوش بقیه علامه ای ها و حتی غیر علامه ای ها برسونی؟