قسمت نهم برنامه «پاراگراف» با موضوع «آموزش در دبیرستان های دوره دوم علامه طباطبایی» منتشر شد.

در این قسمت با آقای مهدی سمانگی مسئول آموزش واحد شریعتی گفتگو کردیم.