پاراگراف
پاراگراف دهم؛ آموزش کامپیوتر
دانلود ۳ فروردین ۱۴۰۱

دهمین قسمت برنامه «پاراگراف» با موضوع «آموزش کامپیوتر» منتشر شد. در این قسمت با آقای محمدی مسئول کامپیوترهای دبستان های علامه طباطبایی گفتگو کردیم.

پاراگراف نهم؛ آموزش در دبیرستان های دوره دوم
دانلود ۳ فروردین ۱۴۰۱

قسمت نهم برنامه «پاراگراف» با موضوع «آموزش در دبیرستان های دوره دوم علامه طباطبایی» منتشر شد. در این قسمت با آقای مهدی سمانگی مسئول آموزش واحد شریعتی گفتگو کردیم.

پاراگرافِ هشتم؛ پژوهش در دبستان های علامه طباطبایی
دانلود ۳ فروردین ۱۴۰۱

موضوع هشتمین قسمت از برنامه «پاراگراف»، «معرفی فعالیت های پژوهشی دبستان های علامه طباطبایی» است.

پاراگراف هفتم؛ معرفی فعالیت های پژوهشی مدارس علامه طباطبایی
دانلود ۳ فروردین ۱۴۰۱

هفتمین قسمت از برنامه «پاراگراف» با موضوع «معرفی فعالیت های پژوهشی مدارس علامه طباطبایی» منتشر شد. مهمان این برنامه محمد مالکی مسئول پژوهش مجتمع است.

پاراگراف ششم؛ درس زیست شناسی
دانلود ۳ فروردین ۱۴۰۱

ششمین قسمت از برنامه پاراگراف با موضوع زیست شناسی منتشر شد. مهمان این برنامه آقای فرید خیرخواهان سرگروه زیست شناسی دبیرستان های دوره اول علامه طباطبایی است.  

پاراگراف پنجم؛ درس ادبیات فارسی
دانلود ۳ فروردین ۱۴۰۱

پنجمین قسمت از مجموعه برنامه پاراگراف به موضوع آموزش درس ادبیات فارسی در مدارس علامه طباطبایی اختصاص دارد.  

پاراگراف چهارم؛ درس زبان انگلیسی
دانلود ۳ فروردین ۱۴۰۱

چهارمین قسمت از مجموعه برنامه پاراگراف به موضوع آموزش زبان انگلیسی در مدارس علامه طباطبایی اختصاص دارد.  

پاراگراف سوم؛ درس فیزیک
دانلود ۳ فروردین ۱۴۰۱

موضوع این قسمت از برنامه “پاراگراف” آموزش فیزیک است. مهمان این برنامه آقای « حسین جلالی » سرگروه فیزیک مدارس دوره اول علامه طباطبایی است.

پاراگراف دوم؛ فبک
دانلود ۳ فروردین ۱۴۰۱

قسمت دوم برنامه #پاراگراف، به مناسبت روز جهانی فلسفه، فبک (فلسفه برای کودکان) است. مهمانان این برنامه خانم قاسمی، خانم ایمانی  و خانم برزگر تسهیلگر دبستان واحد #پاسداران هستند.

پاراگراف اول؛ آموزش ابتدایی
دانلود ۳ فروردین ۱۴۰۱

موضوع برنامه “پاراگراف” آموزش است و اولین قسمت آن آموزش دبستانی ها است. این پرسش ها را با آقای «افشین دانش نژاد» مسئول آموزش دبستان های علامه طباطبایی مطرح کردیم.