دهمین قسمت برنامه «پاراگراف» با موضوع «آموزش کامپیوتر» منتشر شد.

در این قسمت با آقای محمدی مسئول کامپیوترهای دبستان های علامه طباطبایی گفتگو کردیم.