«جواد امانی» مسئول آموزش واحد پاسداران در این کلیپ به طور خلاصه توضیحاتی درباره فعالیت های تابستان، کلاس های دانش آموزان و همچنین اهمیت برنامه های مهارت محور در این واحد ارائه می دهد.