کادر اجرایی پیش دبستان و دبستان علامه طباطبایی – واحد تهرانپارس در سال تحصیلی ۱۴۰۲-۱۴۰۱ معرفی شدند.