نحوه آمادگی دانش آموزان برای شرکت در این امتحانات، خلاصه ای از برنامه های دو ماه ابتدای سال تحصیلی و نگاهی کوتاه به برنامه ریزی آموزشی دهمی های واحد فرمانیه در ادامه سال تحصیلی، از موضوعاتی است که در این کلیپ «سید حسین حسینی علایی» مشاور دانش آموزان پایه دهم واحد فرمانیه، درباره آن صحبت می کند.