در این قسمت از برنامه مدرسه خوب آقای افشین دانش نژاد عضو شورای عالی آموزشی و پژوهشی مجتمع علامه طباطبایی درباره ویژگی های یک مدرسه خوب صحبت می کند .

 

با بهترین مدرسه تهران آشنا شوید.