هفتمین قسمت از برنامه «پاراگراف» با موضوع «معرفی فعالیت های پژوهشی مدارس علامه طباطبایی» منتشر شد.

مهمان این برنامه محمد مالکی مسئول پژوهش مجتمع است.