دانش آموزان دبیرستان دوره اول علامه طباطبایی – واحد فرمانیه از ۲۵ تیر در کلاس های پایگاه تابستانی شرکت میکنن.