پایگاه تابستانی
در پایگاه تابستانی واحد شریعتی چه گذشت؟
دانلود ۱۴ شهریور ۱۴۰۱

در این کلیپ بخشی از فعالیت های آموزشی و فرهنگی دبیرستان دوره دوم علامه طباطبایی – واحد #شریعتی در پایگاه تابستانی ۱۴۰۱ را می بینیم.

صفر تا صد پایگاه تابستانی فرمانیه ای ها
دانلود ۱۲ مرداد ۱۴۰۱

دانش آموزان دبیرستان دوره اول علامه طباطبایی – واحد فرمانیه از ۲۵ تیر در کلاس های پایگاه تابستانی شرکت میکنن.

شروع پایگاه تابستانی از ۲۵ تیرم
دانلود ۵ مرداد ۱۴۰۱

پایگاه تابستانی دبیرستان های دوره اول علامه طباطبایی – واحدهای #میرداماد، #آبشناسان، #گلستان، #فرمانیه و #پاسداران از ۲۵ تیرماه به صورت حضوری آغاز می شود.